document.header


Thông báo 201/TB-HĐND document.of HĐND thành phố: Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố Móng Cái Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
document.number:
201/TB-HĐND
document.publishdate:
16/11/2022
document.effectivedate:
16/11/2022
document.summary:
Dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10 ( kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) HĐND thành phố Móng Cái Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...