document.header


Kế hoạch 22/KH-UBND document.of UBND phường Ninh Dương: Kế hoạch tổ chức tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo trên địa bàn phường Ninh Dương năm 2024 và lịch tiêm phòng bệnh dại chó, mèo năm 2024
document.number:
22/KH-UBND
document.publishdate:
06/03/2024
document.effectivedate:
07/03/2024
document.summary:
Kế hoạch tổ chức tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo trên địa bàn phường Ninh Dương năm 2024 và lịch tiêm phòng bệnh dại chó, mèo năm 2024
document.agency.issued:
UBND phường Ninh Dương
document.signature:
Vũ Xuân Hùng (Phó chủ tịch UBND phường)
Loading...