document.header


Thông báo 35/TB-UBND document.of UBND xã Hải Sơn: Thông báo phân công lịch trực giải quyết công việc dịp nghỉ tết dương lich năm2024
document.number:
35/TB-UBND
document.publishdate:
27/12/2023
document.effectivedate:
27/12/2023
document.summary:
Thông báo phân công lịch trực giải quyết công việc dịp nghỉ tết dương lich năm2024
document.agency.issued:
UBND xã Hải Sơn
document.signature:
Vũ Tuấn Anh
captcha
Loading...