document.header


Công văn 2100/UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Chủ động ứng phó với bão số 1 (TaLim)
document.number:
2100/UBND
document.publishdate:
16/07/2023
document.effectivedate:
16/07/2023
document.summary:
Chủ động ứng phó với bão số 1 (TaLim)
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...