document.header


Công văn 937/UBND-VP document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v dừng việc phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 - Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên
document.number:
937/UBND-VP
document.publishdate:
10/04/2023
document.effectivedate:
10/04/2023
document.summary:
V/v dừng việc phun khử khuẩn đối với phương tiện vào khu vực Barie số 2 - Cửa khẩu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
Loading...