document.header


Thông báo 197-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, sỏi...) lưu thông trên các tuyến đường đàm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP MC
document.number:
197-TB-UBND
document.publishdate:
23/04/2024
document.effectivedate:
23/04/2024
document.summary:
Tạm dừng hoạt động của các phương tiện vận tải chuyên chở vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, sỏi...) lưu thông trên các tuyến đường đàm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...