document.header


Quyết định 62-QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Xử phạt vi phạm hành chính
document.number:
62-QĐ-UBND
document.publishdate:
10/01/2024
document.effectivedate:
10/01/2024
document.summary:
Xử phạt vi phạm hành chính
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...