document.header


Thông báo 165-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Dự kiến Nội dung, Chương trình công tác của Thường trực UBND Thành phố (Tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)
document.number:
165-TB-UBND
document.publishdate:
08/04/2024
document.effectivedate:
08/04/2024
document.summary:
Dự kiến Nội dung, Chương trình công tác của Thường trực UBND Thành phố (Tuần thứ 15, từ ngày 08/4/2024 đến ngày 14/4/2024)
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
document.attach:
captcha
Loading...