document.header


Công văn 3784/UBND-VP document.of HĐND thành phố: Về việc xin lỗi ông Vũ Văn Vương, bà Trần Thị Thủy do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
3784/UBND-VP
document.publishdate:
25/11/2022
document.effectivedate:
25/11/2022
document.summary:
Về việc xin lỗi ông Vũ Văn Vương, bà Trần Thị Thủy do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...