document.header


Kế hoạch 326/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
document.number:
326/KH-UBND
document.publishdate:
29/11/2022
document.effectivedate:
29/11/2022
document.summary:
Kế hoạch chỉnh trang đô thị phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
captcha
Loading...