document.header


Quyết định 30/QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Móng Cái năm 2022
document.number:
30/QĐ-UBND
document.publishdate:
06/01/2023
document.effectivedate:
06/01/2023
document.summary:
Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Móng Cái năm 2022
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
captcha
Loading...