document.header


Công văn 468-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm của chúng
document.number:
468-CV-UBND
document.publishdate:
27/02/2023
document.effectivedate:
27/02/2023
document.summary:
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm và sản phẩm của chúng
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...