document.header


Công văn 1240/CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Phối hợp khám chữa bệnh lưu động cho nhân dân trên địa bàn xã Bắc Sơn, Hải Sơn
document.number:
1240/CV-UBND
document.publishdate:
08/05/2023
document.effectivedate:
08/05/2023
document.summary:
Phối hợp khám chữa bệnh lưu động cho nhân dân trên địa bàn xã Bắc Sơn, Hải Sơn
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
document.attach:
captcha
Loading...