document.header


Thông báo 551/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thông báo Tiêm vắc xin COVID -19 cho lứa tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2021
document.number:
551/TB-UBND
document.publishdate:
31/10/2021
document.effectivedate:
31/10/2021
document.summary:
Thông báo Tiêm vắc xin COVID -19 cho lứa tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Móng Cái năm 2021
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Thu Hương
captcha
Loading...