document.header


Thông báo 67/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/3/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân TP MC
document.number:
67/TB-UBND
document.publishdate:
02/03/2023
document.effectivedate:
02/03/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 01/3/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...