document.header


Công văn 1247-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Công bố thông tin Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024
document.number:
1247-CV-UBND
document.publishdate:
25/04/2024
document.effectivedate:
25/04/2024
document.summary:
Công bố thông tin Danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2024
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...