document.header


Thông báo 625/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Về việc phân luồng các phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 18 (Đại lộ Hòa Bình), tỉnh lộ 335 (đường Trần Nhân Tông), đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
document.number:
625/TB-UBND
document.publishdate:
29/11/2023
document.effectivedate:
29/11/2023
document.summary:
Về việc phân luồng các phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 18 (Đại lộ Hòa Bình), tỉnh lộ 335 (đường Trần Nhân Tông), đường dẫn cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
Loading...