document.header


Quyết định 112/QĐ-XPHC document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Thu Hương
document.number:
112/QĐ-XPHC
document.publishdate:
12/01/2024
document.effectivedate:
12/01/2024
document.summary:
Quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Thu Hương
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...