document.header


Công văn 1137/CV-TU document.of Thành ủy Móng Cái: Tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỉ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023)
document.number:
1137/CV-TU
document.publishdate:
22/05/2023
document.effectivedate:
22/05/2023
document.summary:
Tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí kỉ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023)
document.agency.issued:
Thành ủy Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Văn Đô
captcha
Loading...