document.header


Công văn 2849-CV-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP
document.number:
2849-CV-UBND
document.publishdate:
21/09/2023
document.effectivedate:
21/09/2023
document.summary:
Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án 06/CP
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Thanh Phong
captcha
Loading...