document.header


Kế hoạch SỐ 47/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024
document.number:
SỐ 47/KH-UBND
document.publishdate:
06/02/2024
document.effectivedate:
06/02/2024
document.summary:
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
captcha
Loading...