document.header


Công văn 02-CV/ĐU document.of Đảng ủy xã Hải Sơn: Tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
document.number:
02-CV/ĐU
document.publishdate:
10/01/2024
document.effectivedate:
10/01/2024
document.summary:
Tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
document.agency.issued:
Đảng ủy xã Hải Sơn
document.signature:
Phạm Văn Thanh
document.attach:
Loading...