document.header


Thông báo 511/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/12/2022 tại trụ sở tiếp công dân TP Móng Cái
document.number:
511/TB-UBND
document.publishdate:
19/12/2022
document.effectivedate:
19/12/2022
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15/12/2022 tại trụ sở tiếp công dân TP Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...