document.header


Kế hoạch 274/KH-BCĐ document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái lần thứ VIII - Năm 2023
document.number:
274/KH-BCĐ
document.publishdate:
08/09/2023
document.effectivedate:
08/09/2023
document.summary:
Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Móng Cái lần thứ VIII - Năm 2023
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
Loading...