document.header


Kế hoạch 83/KH-UBND document.of HĐND thành phố: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
document.number:
83/KH-UBND
document.publishdate:
09/06/2022
document.effectivedate:
09/06/2022
document.summary:
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...