document.header


Kế hoạch 151/KH-BCĐ document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Triển kai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.number:
151/KH-BCĐ
document.publishdate:
13/04/2022
document.effectivedate:
13/04/2022
document.summary:
Triển kai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Thu Hương
captcha
Loading...