document.header


Hướng dẫn 525/HD-PKT document.of Phòng Kinh tế: Hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng cây nông nghiệp vụ Đông- Xuân năm 2021-2022
document.number:
525/HD-PKT
document.publishdate:
01/12/2021
document.effectivedate:
01/12/2021
document.summary:
Hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng cây nông nghiệp vụ Đông- Xuân năm 2021-2022
document.agency.issued:
Phòng Kinh tế
document.signature:
Dương Trí Tuệ
captcha
Loading...