document.header


Thông báo 121-TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 03/4/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân TP MC
document.number:
121-TB-UBND
document.publishdate:
05/04/2023
document.effectivedate:
05/04/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 03/4/2023 tại Trụ sở Tiếp công dân TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Bùi Thị Thanh Tâm
document.attach:
captcha
Loading...