document.header


Công văn 225/UBND-VP document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố
document.number:
225/UBND-VP
document.publishdate:
07/02/2023
document.effectivedate:
07/02/2023
document.summary:
Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...