document.header


Thông báo 320/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 03/7/2023 tại trụ sở tiếp công dân TP MC
document.number:
320/TB-UBND
document.publishdate:
04/07/2023
document.effectivedate:
04/07/2023
document.summary:
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 03/7/2023 tại trụ sở tiếp công dân TP MC
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Phạm Văn Hoan
document.attach:
captcha
Loading...