document.header


Kế hoạch 89/KH-HĐND document.of HĐND thành phố: Tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XXI
document.number:
89/KH-HĐND
document.publishdate:
23/06/2022
document.effectivedate:
23/06/2022
document.summary:
Tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XXI
document.agency.issued:
HĐND thành phố
document.signature:
Dương Thị Huệ
document.attach:
captcha
Loading...