document.header


Công văn 439/BC-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thực hiện các giải pháp vận hành tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2023
document.number:
439/BC-UBND
document.publishdate:
18/05/2023
document.effectivedate:
18/05/2023
document.summary:
Thực hiện các giải pháp vận hành tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2023
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
captcha
Loading...