document.header


Thông báo 239/TB-THPT TP document.of Trường THPT Trần Phú: Thông báo số 1 "V/v tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Phú năm học 2024-2025"
document.number:
239/TB-THPT TP
document.publishdate:
04/05/2024
document.effectivedate:
04/05/2024
document.summary:
Thông báo số 1 "V/v tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Trần Phú năm học 2024-2025"
document.agency.issued:
Trường THPT Trần Phú
document.signature:
Trần Văn Cường
captcha
Loading...