document.header


Công văn 204/UBND -CATP document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đôi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
document.number:
204/UBND -CATP
document.publishdate:
06/02/2023
document.effectivedate:
06/02/2023
document.summary:
Triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về sửa đôi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Đỗ Văn Tuấn
document.attach:
Loading...