document.header


Kế hoạch 75/KH-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Chuyển đổi số toàn diện thành phố Móng Cái năm 2023
document.number:
75/KH-UBND
document.publishdate:
08/03/2023
document.effectivedate:
08/03/2023
document.summary:
Chuyển đổi số toàn diện thành phố Móng Cái năm 2023
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...