document.header


Thông báo 304/TB-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài, tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái
document.number:
304/TB-UBND
document.publishdate:
23/06/2023
document.effectivedate:
23/06/2023
document.summary:
Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất dự án: Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài, tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...