document.header


Công văn 844/UBND-VP document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Cắm biển báo tại một số vị trí, khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên địa bàn thành phố
document.number:
844/UBND-VP
document.publishdate:
31/03/2023
document.effectivedate:
31/03/2023
document.summary:
Cắm biển báo tại một số vị trí, khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên địa bàn thành phố
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Nguyễn Phúc Vinh
document.attach:
captcha
Loading...