document.header


Công văn 486/CV document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: V/v Xin lỗi bà Nguyễn Thị Duyên do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.number:
486/CV
document.publishdate:
28/02/2023
document.effectivedate:
28/02/2023
document.summary:
V/v Xin lỗi bà Nguyễn Thị Duyên do chậm trễ giải quyết khiếu nại
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
Loading...