document.header


Quyết định 521-QĐ-UBND document.of Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái: Bãi bỏ quyết định do UBND TP MC ban hành
document.number:
521-QĐ-UBND
document.publishdate:
03/02/2023
document.effectivedate:
03/02/2023
document.summary:
Bãi bỏ quyết định do UBND TP MC ban hành
document.agency.issued:
Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Móng Cái
document.signature:
Hồ Quang Huy
document.attach:
captcha
Loading...