Công an phường Hải Yên ra quân xử lý vi phạm cấm đỗ dừng tại khu vực cổng vào Lối mở cầu phao tạm Km3+4 Hải Yên

Loading...