Kinh tế - xã hội TP Móng Cái 9 tháng năm 2023: Nỗ lực vượt khó, tạo đà tăng trưởng

Bài 2: Tăng tốc hoàn thành chủ đề công tác năm 2023

22/10/2023 14:41
Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Thành phố là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân” (Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố), các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Thành phố đã xây dựng, triển khai đồng bộ các giải pháp, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên. Đến nay, sau 9 tháng thực hiện, Thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2023.
Trên địa bàn Thành phố đã được UBND Tỉnh phê duyệt 04/9 quy hoạch phân khu chức năng (A1, A2, C1.1, A4.2). Ảnh: Thu Hằng

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư 

Thu hút đầu tư vào địa bàn luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà TP Móng Cái đã và đang nỗ lực thực hiện. Đặc biệt trong năm 2023, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”, quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ đề công tác năm, ngay từ đầu năm, Thành phố đã chú trọng quy hoạch, tập trung nguồn lực để đầu tư, nâng cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội.

Xác định “Quy hoạch là đi trước - mở đường, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý, phát triển”; “GPMB là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, là chìa khóa thành công”. Thành phố đã tập trung hoàn thành công tác lập, phê duyệt các quy hoạch và giải phóng mặt bằng, khai thác hiệu quả dư địa về đất đai, phát triển Thành phố. Đến nay, trên địa bàn Thành phố đã được UBND Tỉnh phê duyệt 04/9 quy hoạch phân khu chức năng (A1, A2, C1.1, A4.2); đang hoàn thiện các quy hoạch phân khu A4.1, D1, A5, A6 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2024 gắn với kế hoạch sử dụng đất năm 2023, năm 2024; song song với việc lập các quy hoạch phân khu, Thành phố triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các dự án động lực để thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, quy hoạch chi tiết xây dựng tạo lập quỹ đất ở cho nhân dân, tạo quỹ đất bố trí tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn.

Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến đại lộ Hòa Bình (đoạn từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái đến vòng xuyến đi Trà Cổ) góp phần tạo nên diện mạo đô thị hiện đại, văn minh của TP Móng Cái.
Dự án Cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1) sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2024.

Thành phố cũng đang triển khai 43 dự án GPMB (bao gồm cả 24 dự án chuyển tiếp từ năm 2022); tính đến ngày 15/9 đã phê duyệt 201 phương án bồi thường, thực hiện chi trả cho 425 hộ dân với tổng số tiền rên 184,7 tỷ đồng; tổ chức 04 đợt bốc thăm đất tái định cư cho 16 hộ với 13 ô đất và 03 đợt giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 09 hộ (9 ô đất) thu về ngân sách 25,592 tỷ đồng; thực hiện chi giải phóng mặt bằng mặt bằng cho 02 dự án tại phường Hải hòa (Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) và Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II, tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái) theo Thông báo số 168/TB-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh và Nghị quyết 145/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố Móng Cái để hoàn trả kinh phí đã chi theo Quyết định số 16486/QĐ-UBND ngày 31/12/20212 của UBND Thành phố, Công văn số 6649/UBND-VP ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Móng Cái, với tổng số tiền là: 80.997 triệu đồng, ban hành quyết định phân bổ  cấp kinh phí (đợt 3) với số tiền 42.303, 9 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Thông báo số 168/TB-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh.

Để thực hiện thành công chủ đề công tác năm 2023, TP Móng Cái cũng đã tận dụng thời cơ, xúc tiến, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển chiều sâu các ngành kinh tế có lợi thế. Trong đó, Thành phố đã thu hút 01 dự án dệt nhuộm vào KCN Hải Yên (Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Nghiệp Việt Nam) với diện tích 0,45ha, vốn đầu tư 12 triệu USD, công suất 24.200 tấn sợi/năm; làm việc với Công ty XNK Liên Thái Bình Dương (IPPG) xúc tiến đầu tư xây dựng Khu tổ hợp dịch vụ, thương mại tổng hợp trên địa bàn; Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hỗ trợ, hướng dẫn các Nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đâu tư cho dự án FDI thứ cấp vào KCN; phối hợp thực hiện công tác thâm định hồ sơ đăng ký đầu tư đồng thời quá trình hoàn thiện thủ tục đất đai, quy hoạch và xây dựng; trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương thu hút và cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đảm bảo đúng quy định, trên cơ sở lựa chọn các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức cạnh tranh, có giá trị gia tăng cao, sử dụng tiêt kiệm tài nguyên gắn với đảm bảo môi trường sinh thái, tạo sự lan tỏa và kết nối chuồi sản xuất cung ứng toàn cầu.

Dự án Mở rộng Khu bến bãi tại Km3+Km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái và dự án Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II gắn với khu dịch vụ thương mại tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Giai đoạn II).

 Đồng thời trong năm 2023, UBND Thành phố đã triển khai lập hồ sơ đề nghị thực hiện Nhà ở xã hội tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Dự án Mở rộng Khu bến bãi tại Km3+Km4 sông Ka Long, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái và dự án Trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II gắn với khu dịch vụ thương mại tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Giai đoạn II). Tổng vốn đầu tư xã hội ước 9 tháng 2.894,1 tỷ đồng (đạt 43,1% KH, bằng 61,8%CK, tổng vốn thu hút đầu tư ngoài ngân sách ước 9 tháng đạt 2.187,2 triệu đồng bằng 52%CK, trong đó vốn đầu tư nước ngoài đạt 50 tỷ đồng, bằng 83,3%CK.

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: “Lãnh đạo TP Móng Cái cũng thường xuyên tham gia Chương trình Cafe Doanh nhân cuối tuần để kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong giải quyết công việc. 9 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn Thành phố đã thành lập mới 180 doanh nghiệp  (tăng 168%CK, đạt 90%KH), thu hút thêm 467 doanh nghiệp XNK (tăng 224 doanh nghiệp so CK), nâng tổng số 883 doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn, tăng 259 doanh nghiệp so CK”.

Với sự quyết tâm, nỗ lực của Thành phố và các phòng, ban, ngành địa phương, cùng sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đã tạo môi trường an toàn, thuận lợi để TP Móng Cái tiếp tục thu hút mạnh mẽ đầu tư vào địa bàn; từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Lãnh đạo TP Móng Cái cũng thường xuyên tham gia Chương trình Cafe Doanh nhân cuối tuần để kịp thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp

Thực hiện các tiêu chí “hạnh phúc”

Xác định lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, TP Móng Cái luôn quán triệt, vận dụng đúng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh trên tinh thần đổi mới sáng tạo để đề ra những quyết sách đột phá phù hợp thực tiễn địa phương; đề cao sự nêu gương của cán bộ; sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền; hiệu quả lãnh đạo, quản lý thể hiện qua những con số đo đếm được; việc nâng cao mức sống và chất lượng sống cho nhân dân trong đời sống hằng ngày.

Nhiệm vụ này được Thành phố thực hiện xuyên suốt với những nỗ lực kiến tạo niềm tin, sự hài lòng của nhân dân thông qua kiên trì thực hiện mục tiêu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hoá, con người; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa đời sống vật chất và văn hóa tinh thần; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa.

Thành phố triển khai các giải pháp giúp 52 hộ nghèo, cận nghèo theo Kế hoạch (đảm bảo tiến độ)

Thời gian qua, TP Móng Cái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, trong đó tập trung đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, giảm chênh lệch vùng miền. Trong 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng lao động Thành phố tham gia các hoạt động kinh tế là 75.183 người, trong đó số lao động có việc làm tăng thêm là 3.400 người, đạt 97,14% KH; Nhân dân cơ bản có mức sống khá trở lên, Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; triển khai các giải pháp giúp 52 hộ nghèo, cận nghèo theo Kế hoạch (đảm bảo tiến độ); các cơ quan, UBND xã, phường đang triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo năm 2023, như: Triển khai trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề cho lao động nông thôn... đã được lồng ghép triển khai đồng bộ, kịp thời. hỗ trợ 01 hộ cận nghèo vay vốn 50 triệu đồng; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho 16 lao động; hỗ trợ sửa chữa 09 nhà ở  với trị giá trên 500 triệu đồng; xây mới 05 nhà, trị giá 350 triệu đồng, sửa chữa 05 nhà với tổng giá trị 101 triệu đồng; vận động các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp đỡ đầu 13 trẻ em con hộ cận nghèo, mức đỡ đầu 500.000đ/trẻ/tháng; Hỗ trợ 06 con bò giống cho 06 hộ cận nghèo trị giá 65 triệu đồng; hỗ trợ con giống vật nuôi (gà, lợn, vịt...) cho 10 hộ cận nghèo trị giá 46 triệu đồng; hỗ trợ vật dụng sinh hoạt (trang thiết bị nghe, nhìn...) với trên 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, triển khai kế hoạch xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn, trong đó vận động, kết nối các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo địa chỉ cho 16 nhà (xây 9 nhà, sửa 7 nhà) với tổng số tiền 960 triệu đồng; đến nay đã hoàn thành hỗ trợ 13 nhà, đang hoàn thiện 03 nhà.

Công tác tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo

Công tác tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo (khám bệnh 132.000 lượt, tăng 160.221 lượt so CK; điều trị nội trú 9.348 lượt, tăng 290 lượt so CK, khám dự phòng tại các Trạm y tế 21.186 lượt, giảm 17.041 lượt so CK); triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe, liên thông và khám lập hồ sơ sức khỏe toàn dân đạt 99,67%; tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 97,9%, tăng 0,1%CK; 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17 - CT/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn, tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, cư dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 42,24%, số còn lại do ở phân tán, hiện đang sử dụng nước giếng khoan, tự trang bị hệ thống lọc nước hộ gia đình; tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đạt 100% (đạt chỉ tiêu); tỷ lệ nước thải tại khu, cụm công nghiệp được xử lý 100% (đạt chỉ tiêu); xây dựng và triển khai Đề án phát triển kinh tế bền vững vùng đồng bào dân tộc miền núi và hải đảo trên địa bàn Thành phố.

 Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành. Ảnh: Hải Ninh

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện chi trả chế độ và các hoạt động an sinh xã hội đảm bảo, kịp thời, như chi trả trợ cấp cho người có công và thân nhân người có công (chi trả hàng tháng 455 người và chi trợ cấp 1 lần cho 539 người, kinh phí 9,24 tỷ đồng), các đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí trên 24,567 tỷ đồng; mừng thọ, tặng quà 488 người cao tuổi với kinh phí trên 500 triệu đồng; Riêng dịp Tết nguyên đán đã chi trả trợ cấp, thăm, tặng quà tết cho 100% đối tượng gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội với tổng trị giá trên 35 tỷ đồng, huy động xã hội hóa và các chương trình an sinh xã hội trị giá gần 09 tỷ đồng (Thành phố xã hội hóa quà tặng; hội chợ Tết không đồng; chương trình bánh trưng xanh, Tết sum vầy, kết nối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh thăm, tặng quà,…; Tặng quà nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ với tổng số 2.486 suất quà với tổng kinh phí trên 1,77 tỷ đồng.

Để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất, một trong nhiệm vụ được Thành phố ưu tiên thực hiện, đó là tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo điều hành. Hỗ trợ Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc về đất đai, GPMB... bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, tỷ lệ hài lòng, niềm tin của Nhân dân với hoạt động của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

(Đón đọc Bài 3: Nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để cán đích)

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...