Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm: Nỗ lực vượt khó, tạo đà tăng trưởng

Bài 3: Nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để cán đích

26/10/2023 16:21
Năm 2023 đã qua 3/4 chặng đường, nhờ những quyết sách đúng đắn, triển khai đồng bộ các giải pháp từ Thành phố tới cơ sở, đến thời điểm này, bức tranh kinh tế - xã hội của TP Móng Cái tiếp tục duy trì ổn định với nhiều điểm sáng. Năm 2023 được xác định là năm quan trọng, tạo động lực cho việc thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Vì thế để tăng tốc cán đích các mục tiêu kỳ vọng đã đặt ra trong năm 2023, TP Móng Cái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, khả thi.
TP Móng Cái phấn đấu thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu được giao

Nhiều thách thức đặt ra

Mặc dù kinh tế có sự khởi sắc sau chuỗi thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên nhìn một cách toàn diện, vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu theo kịch bản tăng trưởng kinh tế của Thành phố, đó là: Nguồn lực đầu tư từ ngân sách, thu hút đầu tư còn thấp so với với dư địa - lợi thế so sánh, công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, phân khai nguồn vốn, đặc biệt là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia chậm; Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công thấp đạt 37,9%KH); Trồng rừng gỗ lớn cây bản địa Lim, Giổi, Lát (đạt 14 ha, đạt 11,75%KH); Việc vận động, phát huy tối đa vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiệu qủa chưa cao, thiếu sức lan tỏa trong cộng đồng, có dấu hiệu trầm lắng; Tình hình đơn thư kiến nghị, khiếu nại mới, đồng người về đất đai, GPMB vẫn còn xảy ra; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, dịch bệnh, cháy rừng, an ninh trật tự xã hội,… tiềm ẩn yếu tố phức tạp cần tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Trong nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan của tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, không thể không nhấn mạnh đến một số nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; Do khó khăn về thủ tục liên quan đến nguồn đất đắp đã ảnh hưởng đến tiến độ chung của một số dự án; thị trường bất động sản trầm lắng, tác động trực tiếp đến thu ngân sách thông qua đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất nên một số dự án chưa có nguồn để giải ngân; Công tác phân tích, dự báo xu thế và chủ động tham mưu của một số cán bộ phòng bạn, đơn vị, xã phường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong điều kiện có nhiều biến động; tháo gỡ xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh còn chậm, chưa quyết liệt, còn có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ chung; Tình hình thời tiết, khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa còn phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu của phía bạn; Nhận thức, ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế.

Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 9/2023

Cùng với những thách thức, khó khăn kể trên, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh từ nay đến cuối năm 2023 là rất lớn. Cụ thể: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số lượng đảng viên mới được kết nạp trong năm đạt từ 4% trở lên, phấn đấu đạt 6% so với số lượng đảng viên đầu năm. Thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn Thành phố tăng trên 12%. Tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 82%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt 61%. Duy trì Thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội); giảm ít nhất 45 hộ cận nghèo. Giữ vững 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm 02 xã (Hải Đông, Hải Xuân) đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 01 thôn/xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Giữ vững tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư đô thị đạt 100%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đạt 100%. Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 41% trở lên và nâng cao chất lượng rừng…

Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết: “Có thể nói, vượt khó khăn, thách thức để cán đích các chỉ tiêu, mục tiêu còn lại của những tháng cuối năm là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Song, dù khó đến đâu cấp ủy, chính quyền TP Móng Cái tiếp tục quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, khoa học trong chỉ đạo, điều hành, đồng thời yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố gắn trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo tập trung khâu điều hành bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát, cụ thể, tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2023”.

Nhận thức đúng, hành động ngay

Mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức, song bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy; Thành phố tiếp tục quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, khoa học trong chỉ đạo, điều hành; đồng thời quyết tâm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của BCH Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”, Kết luận số 30-KL/TU ngày 07/7/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Đặc biệt, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển... Muốn vậy, các vấn đề bất cập, vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng; về sản xuất, kinh doanh... luôn được Thành phố tập trung tháo gỡ.

Hội nghị lần thứ 17, BCH Đảng bộ TP Móng Cái khóa XXIV

Theo đó, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư xã hội trên địa bàn Thành phố tăng trên 12%; Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai xây dựng phòng Lab tại Km 3,4 Thành Đạt. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu, chi ngân sách gắn với Kế hoạch thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 để triển khai thực hiện đạt mục tiêu năm 2023 đã đặt ra. Hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Quản lý và thực hiện có hiệu quả 02 Quy hoạch chiến lược khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái (Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh), các quy hoạch ngành, lĩnh vực; hoàn thành quy hoạch các phân khu chức năng còn lại (hoàn thành quy hoạch phân khu A4.1, A6, D1, A5.1, A5.2), hoàn thành quy hoạch chung xã Hải Sơn, Bắc Sơn; tiếp tục hoàn thành quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư, tạo quĩ đất tái định cư phục vụ GPMB các dự án phát triển kinh tế xã hội, thu hút các nhà đầu tư chiến lược; Thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, xây dựng đô thị; rà soát các quy hoạch đã được duyệt; thực hiện công bố công khai quy hoạch, cắm mốc giới quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết tồn tại về đất đai. Cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất theo kết quả đo vẽ bản đồ địa chính. Tập trung rà soát các hồ sơ liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân và tăng thu ngân sách cho Thành phố theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Thành phố tiếp tục tập trung phát triển tối đa ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, đặc biệt là phát triển bền vững nghề nuôi biển theo quy hoạch, sử dụng vật liệu làm lồng bè thân thiện với môi trường gắn với thường xuyên rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp nuôi tự phát, lấn chiếm đất, mặt nước, bãi triều, sử dụng vật liệu gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch trồng rừng gỗ lớn loài cây Lim, Giổi, Lát đạt 120ha. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Hội chợ Thương mại Việt - Trung năm 2023. Hoàn thành các mục tiêu chương trình xây dựng NTM năm 2023; triển khai tốt phương án PCTT, TKCN trong mùa mưa bão.

Khuyến khích cộng đồng dân cư chủ động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh; đầu tư, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, thoát nước thải và các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung; quyết liệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17- CT/TU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nước sạch cho Nhân dân, nâng cao tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch (quyết tâm đến hết năm 2023 phấn đấu có từ 60% trở lên người dân đô thị sử dụng nước sạch), phát huy hiệu quả công trình nước sạch tập trung đã được đầu tư. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị, tài nguyên môi trường, khoáng sản, đầu tư công. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan nhà nước; thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng hướng tới các cơ quan nhà nước "không giấy tờ”; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành phục vụ quản lý trên địa bàn Thành phố. 

Muốn phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững, thì một điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Theo đó, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố trong những tháng cuối năm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; Tiếp tục duy trì sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn; tập trung triển khai, hoàn thành các dự án quốc phòng - an ninh đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra, nhất là đảm bảo tiến độ xây dựng trụ sở công an, quân sự các xã; tiếp tục triển khai quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, căn cứ chiến đấu,...; phối hợp tuần tra canh gác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo; nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Cụm địa bàn an toàn”. Triển khai nghiêm túc tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận ký kết của hai nước, của tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh phía bạn; nâng cao hiệu quả đối ngoại, tăng cường hội đàm, phối hợp với thành phố Đông Hưng và khu Phòng Thành (Trung Quốc) thúc đẩy hoạt động XNK, XNC, thương mại, phát triển du lịch...; giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh trên tuyến biên giới.

TP Móng Cái tiếp tục được thực hiện hiệu quả, "về đích" đúng hẹn các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2023

Tiếp tục cụ thể hoá chủ đề công tác năm về "nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực cụ thể hoá các chính sách đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, trong đó dành nhiều quan tâm đến đối tượng chính sách, người có công, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn của Thành phố. Đồng thời, xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, kiến tạo phát triển, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023.

Với những giải pháp đồng bộ và sự chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với tình hình thực tiễn của lãnh đạo Thành phố cùng những giải pháp cụ thể, tin rằng các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023 của TP Móng Cái sẽ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, "về đích" đúng hẹn; tạo động lực, nền tảng vững chắc để Thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...