Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

23/04/2024 06:45
Chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế lao động; 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); và hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; vừa qua Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện thành phố Móng Cái tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn thành phố.

 

Cơ quan BHXH thành phố và Bưu điện thành phố Móng Cái tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Với mục tiêu phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn Thành phố, cán bộ viên chức, người lao động hai đơn vị đã đồng loạt ra quân, chia thành các nhóm nhỏ đến các khu dân cư, chợ dân sinh tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; trong đó tập trung tuyên truyền về mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình theo Nghị quyết số 02/2022 của HĐND tỉnh. 

Cán bộ hai đơn vị tuyên truyền đến khu dân cư, các chợ kinh doanh trên địa bàn

Trong ngày ra quân tuyên truyền, hai đơn vị đã vận động, thu hút được 97 người tham gia BHXH tự nguyện và 33 người tham gia BHYT hộ gia đình với tổng số tiền thu được 168,5 triệu đồng. Trong đó có 59 người tham gia BHXH tự nguyện với số tiền 63,3 triệu đồng và 33 người tham gia  BHYT hộ gia đình với số tiền 27,4 triệu đồng, số người tham gia BHXH tự nguyện tái tục là 38 người, số tiền là 77,8 triệu đồng.

Việc tổ chức Lễ ra quân nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, qua đó góp phần tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và nâng cao nhận thức của người lao động và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời qua đó trực tiếp vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia năm 2024 trên địa bàn thành phố Móng Cái.

 

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...