Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng - An ninh cho Đảng viên mới khóa I năm 2024

29/05/2024 21:31
Ngày 29/5, Trung tâm chính trị TP phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Thành phố tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức quốc phòng - an ninh cho đảng viên mới khóa I năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị; lãnh đạo các bạn xây dựng Đảng; lãnh đạo Ban CHQS thành phố, lãnh đạo các chi, đảng bộ có học viên tham dự lễn bế giảng.
Thiêng liêng nghi lễ chào cờ 
Quang cảnh lễ bế giảng
Đồng chí Nguyễn Phương Thanh, Phó giám đốc TTCT Thành phố thông qua Quyết định trao giấy chứng nhận

Trong thời gian từ ngày 14/5 đến 22/5, 76 học viên đã được truyền đạt 2 chương trình Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 10 chuyên đề gồm những nội dung cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; chuyên đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh và nội dung rèn luyện để xứng đáng đảng viên Đảng công sản Việt Nam.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức QP - AN với 66 học viên tham gia học tập từ ngày 23/5 đến ngày 28/5 gồm các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với các vấn đề bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo, củng cố quốc phòng an ninh, hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; nhiệm vụ trong công tác phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nghiên cứu hiểu rõ thêm các nội dung Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật dự bị động viên, nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới. 

 
Các đồng chí lãnh đạo trao giấy chứng nhận cho các học viên
Biểu dương và khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc

Các học viên đã tham gia học tập với tinh thần quyết tâm cao và hoàn thành các nội dung chương trình. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch; trong đó đối với chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 31 học viên xếp loại Giỏi, đạt 40,79%; 42 học viên đạt loại Khá, chiếm 55,26%, 3 học viên xếp loại trung bình bằng 3,95%. Đối với chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN có 8 học viên xếp loại giỏi, đạt 12,12%; 56 học viên xếp loại Khá, đạt 84,85%; 2 học viên xếp loại trung bình bằng 3,03%..

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị phát biểu ý kiến
Đại diện lớp học tặng hoa tri ân thầy cô giáo

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị  nhấn mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và kiến thức QP-AN là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Sau thời gian được học bồi dưỡng, các học viên sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ lý luận, chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tại đơn vị công tác và địa phương nơi cư trú. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 

Đồng chí Nguyễn Thị Ninh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị  cũng đề nghị cấp ủy cơ sở, các chi, đảng bộ tạo điều kiện tốt nhất cho các đảng viên tiếp tục rèn luyện, vận dụng kiến thức vào thực tiễn nơi công tác đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ đuợc giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch - vững mạnh./.

Văn nghệ chào mừng
Chụp ảnh lưu niệm
Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...