Chi bộ Tòa án nhân dân TP Móng Cái: Tọa đàm, thảo luận về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Tòa án

21/05/2024 23:51
Ngày 21/5, Chi bộ Tòa án nhân dân TP Móng Cái đã tổ chức Tọa đàm, thảo luận về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Tòa án. Đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đến dự. Đồng chí Vũ Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân TP Móng Cái chủ trì.
Quang cảnh tọa đàm
Đồng chí Đỗ Thị Hương Lan - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Móng Cái  thông qua chương trình, nội dung tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Thị Hương Lan - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Móng Cái đã thông qua chương trình, nội dung tọa đàm thảo luận về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành tư pháp đặc biệt đối với cán bộ công chức ngành Tòa án, từ đó giúp cán bộ, đảng viên Chi bộ Tòa án nhân dân TP Móng Cái quán triệt, thấm nhuần và vận dụng một cách sinh động, tích cực những lời dạy của Bác trong hoạt động xét xử và trong công tác tư pháp. Đây là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc để học tập và noi gương đối với mỗi cán bộ đảng viên chi bộ Tòa án hiệu quả nhất về tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại diện cán bộ, đản viên tham luận, tọa đàm sôi nổi

Cũng tại buổi tọa đàm, cán bộ, đảng viên đã sôi nổi, hào hứng trao đổi, thảo luận thẳng thắn, dân chủ với nhiều nội dung tọa đàm phong phú đầy tâm huyết được các cán bộ đảng viên dành thời gian nghiên cứu, đúc rút về phương pháp cách làm việc, rút kinh nghiệm từ những lời dạy của Bác qua việc xét xử vụ ản cũng như thực hiện tốt 8 chữ vàng Bác tặng cho ngành Tòa án đó là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”. Đồng thời, mỗi cán bộ đảng viên học tập tấm gương Bác qua phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chính xác, lắng nghe, quần chúng; học Bác từ cách diễn đạt dễ hiểu dễ nghe của Bác từ đó xây dựng và thực hiện chuẩn mực của người cán bộ Tòa án; thực hiện tác phong lề lối làm việc và công tác của cá nhân và cơ quan đó là xét xử công bằng, công khai với tinh thần thượng tôn pháp luật, dũng cảm đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lợi dụng chống phá Đảng và Nhà nước góp phần đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chính quyền và nhân dân… 

Đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu ý kiến

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Hoàng Thị Lan Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Vũ Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân TP Móng Cái phát biểu kết luận nêu rõ: mỗi cán bộ đảng viên Chi bộ Tòa án nhân dân TP Móng Cái cần thấm nhuần lời dạy của Bác và thực hiện tốt Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong đó Tòa án 2 cấp tỉnh Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo các chi bộ và đơn vị trực thuộc và cán bộ đảng viên của ngành Tòa án học tập và làm theo Bác một cách cụ thể và thiết thực; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của ngành Tòa án, tư pháp là không ngừng rèn luyện tu dưỡng về đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ và năng lực uy tín của cán bộ tư pháp, tận tụy trách nhiệm với công việc luôn “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và luôn gần dân, hiểu dân và học dân, Đồng thời, gắn trách nhiệm với việc học tập theo Bác qua việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của ngành của cơ quan nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến xây dựng ngành tư pháp và Tòa án phát triển. 

Đồng chí Vũ Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân TP Móng Cái  phát biểu kết luận

Đồng chí Vũ Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân TP Móng Cái nhấn mạnh: Trước yêu cầu phát triển của ngành, cán bộ Tòa án TP Móng Cái quyết tâm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và tiêu chuẩn của cán bộ ngành Tòa án. Mỗi cán bộ đảng viên thực hiện viết cam kết và thực hiện đúng can kết có kiểm tra đánh giá kết quả. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về xây dựng văn hóa, con người nhằm nâng cao nhận thức, cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về các giá trị đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh “Thiên nhiên tươi đẹp, Văn hóa đặc sắc, Xã hội văn minh, Hành chính minh bạch, Kinh tế phát triển, Nhân dân hạnh phúc” và việc xây dựng hệ giá trị con người Quảng Ninh với các phẩm chất “Bản lĩnh, Tự cường, Kỷ cương, Đoàn kết, Nghĩa tình, Hào sảng, Sáng tạo, Văn minh”; hệ giá trị con người Móng Cái “Năng động, Sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện”, xây dựng cán bộ Tòa án thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực và một số nội dung quan trọng khác.

Trong thời gian tới, cán bộ Đảng viên Chi bộ Tòa án TP Móng Cái sẽ không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tự tu dưỡng, rèn luyện; nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh, bình yên và phồn vinh./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...