Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn

19/09/2023 11:59
Thành phố Móng Cái đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng "Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023” với chủ đề Chung tay hành động cho Thế giới sạch hơn. Dưới đây là một số khẩu hiệu, nội dung tuyên truyền kêu gọi nhân dân cùng chung tay thực hiện vì một Thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...