Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Sơn lần thứ VII

05/04/2024 17:02
“Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí, tiềm năng, khát vọng và sức sáng tạo của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; xây dựng xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp văn minh, hiện đại”- Đây là mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được MTTQ xã Hải Sơn thống nhất thông qua tại Đại hội lần thứ VII, diễn ra vào ngày 5/4/2024. Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái tới dự và có bài phát biểu quan trọng.
Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái dự Đại hội 

Hải Sơn là xã vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của TP Móng Cái, có 352 hộ, với 1.862 nhân khẩu, gồm 03 thành phần dân tộc (Kinh, Dao, Sán Chỉ), trong đó dân tộc thiểu số chiếm 86,8%.

Quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam xã Hải Sơn đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai đồng bộ giải pháp tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã, gắn kết trong từng cộng đồng dân cư, cộng đồng các dân tộc, các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển xã Hải Sơn 05 năm qua.

Đại biểu Chào cờ khai mạc Đại hội
Đồng chí Phạm Văn Thanh, Chủ tich MTTQ xã Hải Sơn khóa VI khai mạc Đại hội 

Xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách chủ động, quyết liệt, sát thực tế, hợp lòng dân, tranh thủ được các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân; tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch; các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm đã tạo động lực cho kinh tế - xã hội của xã phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng trên 10%; cơ cấu kinh tế phát triển mạnh mẽ theo định hướng nâng cao chất lượng, giá trị đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang được triển khai tích cực, hiệu quả, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; Quốc phòng - An ninh được bảo đảm vững chắc; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có sáng tạo, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của đa số các tầng lớp nhân dân được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Các lực lượng: Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ, Hội NCT, Công an, Quân sự địa phương, cán bộ công chức các cơ quan đơn vị, đồng bào các dân tộc tùy theo điều kiện vị trí công việc đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của xã và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên 100 Đại biểu về dự Đại hội 

05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ được thực hiện tốt, trong đó điển hình là MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tích tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của xã trong xây dựng nông thôn mới; cùng với cấp ủy, chính quyền xã thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Tỉnh, Thành phố về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp tổ chức vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn kiểu mẫu Pò Hèn, thôn Thán Phún xã (khu dân cư hiện hữu) và các dự án nâng cấp, mở rộng 1,8km đường (bản 26 hộ) thôn Thán Phún xã, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, nâng cấp Chợ Pò Hèn với tổng kinh phí huy động trên 350 triệu đồng, trong đó đã huy động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp trên 500 ngày công lao động, hiến 100m2 đất và tiền mặt với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia hỗ trợ xây mới 01 cổng chào thôn; tham gia thực hiện các tuyến đường mẫu, trồng mới 12.000 cây Chuỗi Ngọc, 1.000 cây hoa Huỳnh Liên; 300 cây hoa giấy ngũ sắc, hoàn thành 03 tuyến đường NTM kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đến nay Hải Sơn đạt 13/18 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và đạt chuẩn NTM nâng cao.

Các Đại biểu tham luận 

Bên cạnh đó, với đặc thù địa bàn, MTTQ xã Hải Sơn đã góp phần duy trì tốt phong trào kết nghĩa Bản - Bản, phối hợp thăm, tặng khẩu trang Y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-9 và chúc tết cán bộ, nhân dân thôn Thán Sản, Trấn Na Lương, khu Phòng Thành - Trung Quốc, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Viết Mạnh, ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP Móng Cái ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong muốn xã Hải Sơn, MTTQ xã Hải Sơn phát huy những kết quả nổi bật trong công tác GPMB, công tác tuyển quân, phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác xây dựng Đảng, tập hợp toàn dân trong các phong trào xây dựng  NTM, vì an ninh Tổ Quốc, xây dựng đời sống văn hóa, khôi phục các giá trị truyền thống vùng đồng bào, xây dựng các mô hình du lịch nơi biên giới để từ đó nâng cao đời sống nhân dân, phát huy vai trò công tác đối ngoại, xây dựng Hải Sơn trở thành xã hình mẫu về công tác đối ngoại nơi vùng cao biên giới Móng Cái...

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Hải Sơn phát biểu và tặng hoa chúc mừng đại hội 

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ 2024- 2029, tổ chức thực hiện mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về thôn, bản để triển khai các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để “MTTQ thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững. 3/3 thôn giữ vững danh hiệu “thôn văn hóa”; tỷ lệ “Gia đình văn hóa” hằng năm đạt trên 92%; có từ 95% hộ dân ký cam kết không vi phạm Quy ước văn hóa, không vi phạm các TNXH, an toàn giao thông. Hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận thôn hoạt động tốt trở lên, 100% các tổ chức thành viên đạt từ vững mạnh trở lên.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu 

Với tinh thần dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương, giới thiệu, nhất trí cử 30 vị tham gia MTTQ xã nhiệm kỳ 2024- 2029. Đồng chí Phùn Văn Huy được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ xã Hải Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Ra mắt Uỷ ban MTTQ xã Hải Sơn khóa VII, nhiệm kỳ  2024- 2029 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận 
Chia tay các đồng chí thôi tham gia Uỷ ban MTTQ khóa mới 
Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...