Di sản thế giới tại Việt Nam

14/09/2015 15:36
Hằng năm, Ủy ban Di sản Thế giới tổ chức hội thảo để xem xét và chấp thuận các di sản được đưa vào danh sách Di sản thế giới của UNESCO. Việt Nam tự hào từ năm 1993 đến nay đã có 8 di sản văn hóa – thiên nhiên được UNESCO công nhận.

Trung tâm TT và VH
laodong.com.vn
Loading...