Điểm 12. Di tích Đồi Trần Phú

21/10/2022 16:06
Đồi Trần Phú (Trước kia còn gọi tên Đồi Hỏa Thiêu) thuộc địa phận khu 4, phường Hải Hòa, là một trong những di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu của thành phố Móng Cái. Gắn với sự kiện ngày 17/7/1926, đoàn xuất dương của đồng chí Trần Phú trên đường vượt qua biên giới Việt- Trung, sang Quảng Châu – Trung Quốc để bàn về việc hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản Đảng.

 

Đồi Trần Phú, trước đây còn có tên gọi khác là Hỏa Thiêu Lĩnh (Đồi Hỏa Thiêu), có diện tích là 2,4ha. Năm 1963, sau khi đoàn khảo sát của Viện bảo tàng cách mạng Việt Nam đến nghiên cứu và tìm hiểu về những địa điểm liên quan đến sự kiện xuất dương của đồng chí Trần Phú, ngọn đồi này được đổi tên là đồi Trần Phú. Hiện nay, trên đỉnh đồi vẫn còn lưu giữ được một tấm bia để kỷ niệm sự kiện đoàn xuất dương của đồng chí Trần Phú dừng chân nơi đây ngày 17/7/1926. Công trình này hiện nay được  Thành đoàn Móng Cái chăm sóc và lựa chọn là công trình thanh niên cấp tỉnh.

Đồi Trần Phú là di tích lịch sử cấp tỉnh, (xếp hạng năm 2012) cũng là một trong những di tích tiêu biểu của thành phố Móng Cái có ý nghĩa lớn về lịch sử, chính trị và văn hóa. Đây là một địa chỉ đỏ trong việc giáo dục cho thế hệ trẻ ngày hôm nay về tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh cách mạng của các thế hệ cha ông.

Phòng VH-TT
Loading...