Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XIV:

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

30/01/2024 15:42
Ngày 29/1, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 17 để thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh; miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tạo sự bứt phá để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Ngày 27/11/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; trên cơ sở đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 176/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, với mục tiêu cao nhất không chỉ phấn đấu hoàn thành 15/15 chỉ tiêu đề ra trong năm, năm thứ 10 liên tiếp đạt mức tăng trưởng GRDP trên 2 con số, GRDP bình quân đầu người trên 10.000 USD mà còn tích cực chuẩn bị nền tảng kinh tế - kỹ thuật và xã hội thật vững chắc cho tăng trưởng dài hạn ở mức 2 con số cho cả giai đoạn 2025 - 2030.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021 - 2026) đến nay và qua thực tiễn phát triển năm 2023, chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, là khâu “then chốt của then chốt”, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ nhân dân và vì sự phát triển địa phương phải được đặc biệt coi trọng, coi đây là yếu tố tiên quyết. Do đó, càng phải chú trọng đổi mới công tác cán bộ, chăm lo phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và sử dụng đúng cán bộ, đúng người, đúng việc, chuẩn bị thật chu đáo, khoa học, đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Năm 2024 cũng là năm tỉnh xác định tạo đột phá về công tác cán bộ đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng tầm trí tuệ, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, hành động, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đi liền với bảo vệ cán bộ “6 dám”; bảo đảm sự đồng bộ, chặt chẽ, khoa học, hiệu quả giữa các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ, chủ động chuẩn bị vững chắc, từ xa, từ sớm đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 (2026 - 2031) bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo số lượng Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; miễn nhiệm và bầu một số Ủy viên UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định của pháp luật.

Đây là công việc rất hệ trọng của tỉnh nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn diện, hiệu lực, hiệu quả của UBND tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, quyết nghị, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự thành công của kỳ họp.

Sau phiên khai mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đọc tờ trình về việc giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; tờ trình xem xét bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tọa kỳ họp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Cường đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tọa kỳ họp tặng hoa chúc mừng đồng chí Nghiêm Xuân Cường đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Chánh Thanh tra tỉnh trúng cử Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí. Kết quả, đồng chí Nghiêm Xuân Cường đã trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường là cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín và kinh nghiệm thực tiễn; quá trình công tác tương đối toàn diện tại địa phương và ở tỉnh, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cấp tỉnh và cấp huyện. Qua khó khăn, thử thách, đồng chí tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, sự kiên định, hiệu quả công tác trong các lĩnh vực phân công, được nhân dân, cấp ủy đánh giá cao qua các lần lấy phiếu tín nhiệm; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

baoquangninh.vn
Loading...